Yatırım Bilgileri

 ÇorumGaz

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004 0 5979 0 0 9220 0 14155 2439 518 1104 33414
 2005 5230 10 0 0 673 0 3660 787 0 0 10359
 2006 14 952 0 0 3236 641 3195 926 0 0 8963
 2007 0 0 3552 0 5 0 1 0 0 0 3528
 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2009 0 0 0 0 00 0 84 -76 0 9
 2010 0 291 0 0 0 0 0 6 0 0 297
 2011 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134
 2012 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 184
 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Toplam 5243 7232 3552 0 13451 641 21010 42424431104 56889
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
 16520 32657 59855 109032
 13304 30251 79184 122738
 16152 18994 76484 111630
 5384 4596 21809 31788
 689 1881 13624 16194
 0 1289 14348 15637
 1821 2201 12637 16658
 7068 1671 11905 20644
 5377 1576 9212 16164
 1885 3637 14655 20178
 5283 2353 11076 18712
 173 928 4272 5373
 73655 102033 329060 504748
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
 1729 11370 13100
 4403 34552 38956
 2445 68066 70511
 1842 21239 23081
 604 10571 11175
 1396 8202 9598
 1418 10636 12054
 1202 13675 14877
 1194 11005 12200
 3909 12711 16620
 1911 10742 12653
 285 2170 2455
 22340 214939 237278
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 155546
 172053
 191105
 58397
 27368
 25243
 29010
 35655
 28548
 36798
 31364
 7828
 798916

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004 1 5 4 0 1
 2005 0 5 1 0 0
 2006 1 5 0 8 0
 2007 0 0 1 1 0
 2008 0 0 0 0 0
 2009 0 0 0 1 0
 2010 0 0 0 0 0
 2011 1 0 0 2 0
 2012 0 1 0 0 0
 2013 0 0 0 0 0
 2014 0 0 0 0 0
 2015 0 0 0 1 0
Toplam 3 16 6 13 1
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
 0 3 0 0 6 0 13 13 4 11 50
 1 0 0 0 1 0 4 7 0 0 13
 0 1 0 0 1 1 3 7 0 0 13
 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 4 3 0 8 1 21 27 4 11 80
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
 36 128 47 211
 28 72 18 118
 34 42 19 95
 5 10 3 18
 0 0 0 0
 0 3 3 6
 4 3 0 7
 7 8 0 15
 8 5 0 13
 12 9 1 22
 5 6 1 12
 0 0 2 2
 139 286 94 519
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
 0 0 1068 8 53 1129
 0 0 3568 239 0 3807
 0 0 5831 107 0 5938
 0 0 1367 52 0 1419
 0 0 790 30 0 820
 570 13 0 14 0 597
 619 70 9 0 0 698
 875 33 0 0 0 908
 727 35 0 0 0 762
 833 43 0 0 0 876
 486 39 0 0 0 525
 159 22 0 0 0 181
 4269 255 12633 450 53 17660

*: yüksek basınç (BOTAŞ adına)

 Çorum

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004 0 5979 0  9220  14155 2439 518 1104 33414
 2005 5230 10   673  3660 787   10359
 2006 14      1582 869   2465
 2007   3522  5  1
   3528
 2008      

   0
 2009


 84 -76
 9
 2010  291    
 6   297
 2011 
 
 134 

   134
 2012     184 
    184
 2013     
 
   0
 2014    
  

  0
 2015    
      0
 Toplam 5243 6280 3522 0 10215 0 19397 4186 443 1104 50391
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
 16520 32657 59855 109032
 13304 30251 79184 122738
 7202 13372 43438 64011
 38342456 8570 14859
 517 1515 7841 9872
  1289 11696 12986
 1649 1634 11459 14741
 3610 989 11162 15761
 5307 1178 7598 14082
 1885 3525 11298 16709
 2658 2353 9697 14707
 173 928 4272 5373
 56657 92145 266070 414872
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
 1729 11370 13100
 4403 34552 38956
 1828 55710 57539
 1199 9515 10714
 494 6899 7393
 1201  6986 8187
 1275 9355 10630
 987 11435 12440
 987 8706 9693
 3660 10128 13787
 1862 6953 8814
 285 2216 2501
 19910 173843193753
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 155546
 172053
 124015
 29101
 17265
 21181
  25668
 28335
 23960
  30497
 23522
 7874
 659015

2010 yılında Burunçiftliği kavşağındaki karayolları çalışması nedeniyle 12" 383,11 m imalat, 92,16 m iptal işlemi yapıldı.
2011 yılında Binevler kavşağındaki karayolları çalışması nedeniyle 8" 793,95 m imalat, 660,18 m iptal işlemi yapıldı.
2012 yılında Binevler kavşağındaki karayolları çalışması nedeniyle 8" 179,94 m imalat, yapıldı.

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004 1 5 4   1
 2005  5 1   
 2006  3  8 
 2007   1 1 
 2008     
 2009    1 
 2010     
 2011 1   2 
 2012  1   
 2013     
 2014     
 2015    1 
Toplam 214 6 131
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
  3 
 6  13 13 4 11 50
 1    1  4 7   13
        2   2
   3        3
           0
           0
        -1   -1
           0
       1 1   2
           0
           0
           0
 1 3 3 0 7 0 18 22 4 11 69
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
 36 128 47 211
 28 72 18 118
 11 16 7 34
 3 5 3 11
    0
  3 2 5
 4 3  7
 7 8  15
 8 5  13
 12 8 1 21
 5 5 1 11
   2 2
 114 253 81 448
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
   1068 8  53 1129
   3568 239   3807
   4728 86   4814
   587 42   629
   500 21  521
 484 11  6  501
 527 63 9   599
 749 28    777
 593 30    623
 630 38    668
 369 38    407
 162 22    184
 3514 230 10460 402 53 14659

 Sungurlu

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006  952   3236 641 1613 56   6498
 2007       
   0
 2008      

   0
 2009

 0
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012      
    0
 2013     
 
   0
 2014    
  

  0
 2015    
      0
 Toplam 0 952 0 0 3236 641 1613 56 0 0 6498
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    0
 8951 5622 33046 47619
 1550 2140 13239 16929
 172 366 5783 6321
   2652 2652
 172 567 1178 1918
 3458 682 743 4883
 70 398 1614 2082
  112 3357 3469
 2626
 1379 4004
  
 0
 16998 9888 62991 89876
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   0
 617 12355 12973
 642 11724 12367
 110 3672 3782
 195 1216 1411
 144 1281 1424
 215 2222 2437
 207 2299 2506
 249 2583 2833
 49 3789 3838

-46 -46
 2429 41096 43525
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 0
 67090
 29296
 10103
 4063
 3342
 7320
 4588
 6302
 7843
 -46
 139900

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006 1 2   
 2007     
 2008     
 2009     
 2010     
 2011     
 2012     
 2013     
 2014     
 2015     
Toplam 12 0 00
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
  1   1 1 3 5   11
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
 0 1 0 0 1 1 3 5 0 0 11
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
 23 26 12 61
 2 5
 7
    0
   1 1
    0
    0
    0
  1  1
  1  1
    0
 25 33 13 71
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
       0
   1103 21   1124
   780 10   790
   290 9  299
 86 2  8  96
 92 7    99
 126 5    131
 134 5    139
 203 5    208
 117 1    118
 -3     -3
 755 25 2173 48 0 3001

 Botaş'Tan Devralınan Tesisler

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004     3958  11547 1417 518 1104 18544
 Toplam 
    
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 18544
 

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004 1  4  1
Toplam 10 4 0 1
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
 3  4 1 4 11 23
 0 0 0 0 3 0 4 1 4 11 23
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
 0 0 0 0
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
 0 0 0 0  0 0